Odpowiedzi

2009-10-12T16:16:20+02:00
X = cena biletu ulgowego
x + 5 = cena biletu normalnego
Zapłacono: 41 zł

41 - 5 = 36 zł
36 zł : 3 = 12 zł

Bilet ulgowy kosztuje 12 zł a normalny 17 zł.

spr. 12 x 2 + 17 = 24 + 17 = 41 zł
2 4 2
2009-10-12T16:16:32+02:00
X-ulgowy
x+5- normalny

2U+1N= 41 zł

x+x+x+5= 3x+5= 41 zł
41-5=36
36:3=12
x= 12--> ulgowy
x+5= 12+5=17--> normalny
4 5 4
2009-10-12T16:28:12+02:00
X+5 - kosztuje bilet normalny
x - kosztuje bilet ulgowy
x+x+/x+5/=41zł
x+x+x+5=41zł
3x+5=41zł
3x=41-5
3x=36
x=36:3=12
x=12zł - bilet ulgowy
x+5=12+5=17zł - bilet normalny
sprawdzenie - 2bilety po 12 zł = 24 zł + 17 zł bilet normalny = 41 zł
4 5 4