Bardzo Proszę o pomoc !!!!

zad1 Przekształć wyrażenie do najprostszej postaci.

a) 4z-2e-(12a+3z-1,5e)=
b) 12y-(3x-8y) +(2x-4y)+x=

zad2 Przekształć wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci.

a) 2(a-2b)-7(3a-b)=

b) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z) =

c) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z) =

d)-(k-m-n)+2(k+2m+3n)-kmn =

e) 2p(3p-2r)+3r(p-2r) =

zad3 Przekształć wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci

a) (a+2ab+b)-(a-2ab)+b =
b) (ay-3a*5y- 5 całych dwie trzecie )-(4ay-3 całe dwie trzecie) =
c) -(b do potęgi drugiej -2b+5)+b+3b-b do potęgi drugiej =
d) 5a do potęgi drugiej - 2a do potęgi drugiej - (a-a do potęgi drugiej ) - (12a-4a do potęgi drugiej) =

zad4 Doprowadź wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci.

a) ( a + 2s) - jedna druga (a-2s) =

b) 3( 3s+ 2f) - 2( 2s + f) =

c) 2x (a-b) + 5 (ax-bx) =

d) 7 ( ax -2 ) - 4a (x-2) + 2(ax+2) =

e) 2x (x+2 ) - x do potęgi drugiej + 2x) - 4 =

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:01:11+01:00
1.
a) 4z-2e-(12a+3z-1,5e)=4z-2e-12a-3z+1,5e=z-0,5e-12a
b) 12y-(3x-8y)+(2x-4y)+x=12y-3x+8y+2x-4y+x=16y

2.
a) 2(a-2b)-7(3a-b)=2a-4b-21a+7b=-19a+3b
b) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z) =5x+10y-15z-8x+6y-2z=-3x+16y-17z
c) to samo co wyżej
d)-(k-m-n)+2(k+2m+3n)-kmn =-k+m+n+2k+4m+6n-kmn=k+5m+7n-kmn
e) 2p(3p-2r)+3r(p-2r) =6p do kwadratu-4pr+3pr-6r do kwadratu=6p do kwadratu-pr-6r do kwadratu

3.
a) (a+2ab+b)-(a-2ab)+b =a+2ab+b-a+2ab+b=4ab+2b
b) (ay-3a*5y- 5 całych dwie trzecie )-(4ay-3 całe dwie trzecie) =ay-15ay-5 2/3 - 4ay+ 3 2/3=-18ay-2
c) -(b do potęgi drugiej -2b+5)+b+3b-b do potęgi drugiej = -6 do kwadratu+2b-5+b+3b-b do kwadratu=-2b do kwadratu+6b-5
d) 5a do potęgi drugiej - 2a do potęgi drugiej - (a-a do potęgi drugiej ) - (12a-4a do potęgi drugiej) =5a do kwadratu-2a do kwadratu-a+a do kwadratu-12a+4a do kwadratu=8a do kwadratu-13a

4.
a) ( a + 2s) - jedna druga (a-2s) =a+2s-0,5a+s=0,5a+3s
b) 3( 3s+ 2f) - 2( 2s + f) =9s+6f-4s-2f=5s-4f
c) 2x(a-b) + 5 (ax-bx) =2ax-2bx+5ax-5bx=7ax-7bx
d) 7 ( ax -2 ) - 4a (x-2) + 2(ax+2)=
7ax -14-4ax+8a+2ax+4=5ax+8a-10
e) 2x (x+2 ) - x do potęgi drugiej + 2x) - 4 = 2x do kwadratu+4x-x do kwadratu+2x=7x do kwadratu
5 5 5
2010-02-14T14:08:09+01:00
1a)4z- 2e -(12a+3z-1,5e)= 4z- 2e - 12a - 3z + 1,5e= z - 0,5e - 12a
b) 12y -( 3x - 8y) + (2x+ 4y) + x= 12y - 3x + 8y +2x + 4y + x= 24y

2.a)2(a-2b)-7(3a-b)= 2a-4b-21a+7b= -19a+3b
b)5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z)= 5x+10y-15z-8x-6y-2z= -3x+4y-17z
c) jest takie same jak b)
d)-(k-m-n)+2(k+2m+3n)-kmn=-k+m+n+2k+4m+6n-kmn=k+5m+7n-kmn
e)2p(3p-2r)+3r(p-2r)=6p²-4pr+3pr-6r²= 6p²-pr-6r²
1 5 1
2010-02-14T14:32:54+01:00
1. a) 4z-2e-(12a+3z-1,5e)= 4z-2e-12a-3z+1,5e=z-0,5e-12a
b) 12y-(3x-8y) +(2x-4y)+x=12y-3x+8y+2x-4y+x=16y
2. kw=kwadrat =potęga druga
a) 2(a-2b)-7(3a-b)= 2a-4b-21a+7b=-19a-3b
b) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z) =5x+10y-15z-8x+6y-2z=-3x+16y-17z
c) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z) =5x+10y-15z-8x+6y-2z=-3x+16y-17z
d) -(k-m-n)+2(k+2m+3n)-kmn =-k+m+n+2k+4m+6n-kmn=k+5m+7n-kmn
e) 2p(3p-2r)+3r(p-2r) =6p kwadrat-4pr+3pr-6r kwadrat=6p kw.-pr-6r kw.
zad3. a) (a+2ab+b)-(a-2ab)+b =a +2ab+b-a+2ab+b=4ab+2b
b) (ay-3a*5y- 5 całych dwie trzecie )-(4ay-3 całe dwie trzecie) =ay-15ay-5 2/3-4ay+3 2/3=-10ay-2 c)-(b do potęgi drugiej -2b+5)+b+3b-b do potęgi drugiej =-b kw+2b -5+b+3b-b kw= -2b do drugiej+6b-5
d)5a kw - 2a kw- (a-a kw ) - (12a-4a kw) = 4a kw-a -12a +4a kw=8a kw-13a
zad.4
a)( a + 2s) - jedna druga (a-2s) =a +2s -0,5a +s=0,5a+3a
b)3( 3s+ 2f) - 2( 2s + f) = 9s+6f-4s-2f=5s+4f
c)2x (a-b) + 5 (ax-bx) = 2ax-2bx+5ax-5bx=7ax-7bx
d) 7 ( ax -2 ) - 4a (x-2) + 2(ax+2) = 7ax-14-4ax+8a+2ax+4=5ax-10+8a
e) 2x (x+2 ) - (x do potęgi drugiej + 2x) - 4 = 2x<kw>+4x-x<Kw>-2x-4= x<kw>+2x-4
<pozdrawiam>;)
1 5 1