Odpowiedzi

2009-10-12T16:37:33+02:00
1. potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św.
2. potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
3. potępiono predestynację - tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu)
4. podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro
5. potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
6. uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
7. zakazano kumulacji beneficjów
8. zakazano nepotyzmu - obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych np. papieża
9. wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby)
10. stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
11. potępiono nauki Lutra
12. ujednolicono liturgię
13. zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych.
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T16:41:16+02:00
1. Potpienie Lutra i jego nauki
2.obowiyek wzynawania katolickiej wiarz
3.ustalono że papiez jest głową kościoła
4.Msza po łacinie
5.wzmocnienie dyscypliny kościoła
6.utworzenie Indeksu Ksiąg Zakazanych
7. Wzmożona działalnośc inkwizycji
8.tworzenie seminarii duchownych
;****
14 4 14
2009-10-12T17:54:55+02:00
- uznanie znaczenia tradycji jako zrodla wiary
- wylaczne prawo kosciola katolickiego do objasniania prawd
-niepodwaznalnosc 7 sakramentow
-komunia pod jedna postacia
-wprowadzenie zasady poza koscolem nie ma zbawienia
7 3 7