1. na ciało o masie 3 kg działa siła 12N, oblicz z jakim przyspieszeniem porusza się to ciało.
2.jaka jest warość siły działającej na ciało o masie 2kg jeżeli wiadomo że wskutek jej działania ciało poruszało się z przyspieszeniem 5m/s kwadrat
prosze o pełne obliczenia
3. jakie przemiany energii zachodzą podczas swobodnego spadania ciała wypuszczonego z pewnej wysokości? oblicz wartość prędkości tego ciała w chwili uderzenia o ziemię jeżeli spadło ono z wysokości 5 m, przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 10m/s kwadrat.
na już jutro mam klasówkę plisssssss
dam naj....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:52:48+01:00
1
a=F:m
a=12N:3kg
a=4m/s²
2
F=m×a
F=2kg×5m/s²
F=10N
3
Zachodzi przemiana energii kinetycznej w potencjalną
Ep=Ek
m×g×h=mv²:2 (m się skróci)
g×h=v²:2 I ×2
2×g×h=v² I√
v= √2×g×h
podstaw sobie dane i ci wyjdzie
v=10m/s