Odpowiedzi

2010-02-14T14:35:36+01:00
Objętość kuli obliczamy ze wzoru:
V=⁴/₃πr³
zaś pole powierzchni:
Pc=4πr²

mamy daną objętość: V=288cm³
czyli:
288cm³ =⁴/₃πr³
r³=288cm³*¾π
r³=216cm³
r=6cm

Pc=4*(6cm)²π=4*36cm²π=144πcm²
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:40:03+01:00
V=4/3πr³
288π*3=4πr³
864π=4πr³
216=r³
r=6

P=4πr²
P=4π6²
P=144π cm²

zadani przepisałeś z błędem

odp: pole kuli wynosi 144π cm²