Z podanych związków chromu i manganu wybierz cząsteczki o charakterze amfoterycznym.
CrCl3, Cr(OH)2, Mn(NO3)2, MnO2, Cr(OH)3
Udowodnij właściwości amfoteryczne jednego z nich projektując odpowiednie doświadczenie.
Opis lub schemat doświadczenia:Obserwacje:
……………………………………………………………….

1

Odpowiedzi

2011-07-10T22:30:05+02:00

charaketr amfoteryczny:

Cr(OH)₃; MnO₂

 

Opis doświadczenia: Do probówki z wodnym roztworem wodorotlenku sodu[NaOH] oraz wodnym roztworem kwasu solnego dodajemy osad wodorotlenku chromu(III) [Cr(OH)₃]

 

Obserwacje: Osad rozpuści się obu probówkach.

 

Wnioski: Wodorotlenek chromu(III) ma charakter amfoteryczny.

 

Reakcje:

Cr(OH)_3+HCl-->CrCl_3+3H_2O\\ Cr(OH)_3+NaOH-->Na[Cr(OH)_4]\\ lub\\ Cr(OH)_3+3NaOH-->Na_3[Cr(OH)_6]