Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej zasad i napisz je słownie.

a) LiOH --H₂O-->____+____
Wodorotlenek litu dysocjuje na ______________________

b)____ --H₂O--> Ba² + _______
Wodorotlenek baru dysocjuje na ______________________

c)KOH --H₂O--> K⁺ + OH⁻
Wodorotlenek potasu dysocjuje na ______________________

d) _____ --H₂O--> ______+_______
Wodorotlenek wapnia dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe

e)______ --H₂O--> Sr²⁺ + 2 OH⁻
Wodorotlenek _______ dysocjuje na kationy strontu i aniony wodorotlenkowe

f) NH₃ * H₂O --H₂O--> _________ +__________
Wodorotlenek ____________________________________________________________________________________________________________________

2

Odpowiedzi

2010-02-14T16:02:05+01:00
A) LiOH --H₂O--> Li+ + OH-
Wodorotlenek litu dysocjuje na kation litu i anion wodorotlenkowy

b)Ba(OH)2 --H₂O--> Ba²+ + 2OH-
Wodorotlenek baru dysocjuje na kation baru i anion wodorotlenkowy

c)KOH --H₂O--> K⁺ + OH⁻
Wodorotlenek potasu dysocjuje na kation potasu i anion wodorotlenkowy

d) Ca(OH)2 --H₂O--> Ca2+ + 2OH-
Wodorotlenek wapnia dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe

e) Sr(OH)2 --H₂O--> Sr²⁺ + 2 OH⁻
Wodorotlenek strontu dysocjuje na kationy strontu i aniony wodorotlenkowe

f) NH₃ * H₂O --H₂O--> NH4+ + OH-
Wodorotlenek amonu dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenkowy
11 4 11
2010-02-14T16:02:54+01:00
A) LiOH --H₂O-->Li⁺ +OH⁻
Wodorotlenek litu dysocjuje na kationy litu i aniony wodorotlenkowe
b)Ba(OH)₂ --H₂O--> Ba²⁺ + 2OH⁻
Wodorotlenek baru dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenkowe

c)KOH --H₂O--> K⁺ + OH⁻
Wodorotlenek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony wodorotlenkowe

d) Ca(OH)₂ --H₂O--> Ca²⁺+2OH⁻
Wodorotlenek wapnia dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe

e)Sr(OH)₂ --H₂O--> Sr²⁺ + 2 OH⁻
Wodorotlenek strontu dysocjuje na kationy strontu i aniony wodorotlenkowe

f) NH₃ * H₂O --H₂O--> NH₄⁺ + OH⁻
Wodorotlenek amonu dysocjuje na kationy amonu i aniony wodorotlenkowe
9 4 9