Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T11:59:45+01:00
Szkolny kodeks karny.
Każdy uczeń/uczennica podlega odpowiedzialności karnej za:
-przeklinanie
-bójki
-palenie i picie alkoholu
-nie okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły
-aroganckie zachowanie
-wandalizm.
Wyżej wymienione przewinienia w porozumieniu ze szkolną rada nauczycieli będą karane wydaleniem ze szkoły ,jeśli dany penitent nie poprawi się i nie zmieni swego postępowania. Żadne prośby rodziców nie będą brane pod uwagę. Natomiast, jeśli dana osoba zmieni swe podejście i zostanie zaobserwowana widoczna poprawa, na ucznia zostanie naniesiona nagana od dyrektora, z uwzględnienie, iż jakiekolwiek nieodpowiednie zachowanie ze strony wychowanka powoduje wydalenie ze szkoły z negatywną opinią. Natomiast drobniejsze "grzechy" tj. śmiecenie na terenie szkoły, kłótnie między uczniami, opuszczanie się w nauce będą skutkowały wezwanie rodzica do szkoły i przeprowadzeniem z uczeniem rozmowy z udziałem dyrektora . W porozumieniu ze szkolnym samorządem, radą rodziców oraz z nauczycielami, kodeks karny wchodzi w życie od 01.03.2010 roku. Proszę o poważne podejście do tegoż dokumentu ,zapoznanie się z nim i przestrzeganie go, gdyż nie będzie żadnego łagodnego traktowania niewłaściwego zachowania. Z poważaniem dyrektor.