Prosila bym uzywanie: while, if, i for, a nie jakies printf itp., bo tych trudniejszych algorytmow nie mialam jeszcze na lekcjach:)N uczniów ustawionych w jednym rzędzie postanowiło "posortować się" według wzrostu (od najniższego do najwyższego). Zasada przemieszczania ucznia jest następująca: pierwszy uczeń pyta drugiego o jego wzrost. Jeśli drugi jest niższy zamieniają się miejscami, jeśli nie - drugi pyta trzeciego itd. W ten sposób na końcu kolejki znajdzie się uczeń z najwyższym wzrostem.

Procedurę powtarzamy od poczatku tak długo, aż zyskamy posortowany względem wzrostu ciąg liczb naturalnych.

Wejście
n - ilość uczniów 1<=n<=100;
a1, a2, ...an - liczby całkowite oznaczające wzrosty poszczególnych uczniów 50<=ai<=200

Wyjście
Posortowany niemalejąco ciąg liczb ai podanych na wejściu.

Przykład
Dla danych wejściowych:
5
199 74 60 122 80
Wyjście:
60 74 80 122 199

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T23:14:06+01:00
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])
{

//wczytanie liczby uczniow
int size;
cin>>size;

//stworzenie tablicy, przechowujacej wzrost
int* tab = new int[size];

//wczytanie elementow tablicy
srand(time(NULL));
for(int i=0; i<size; i++)
cin>>tab[i];

//algorytm sortowania
bool zamiana = true;
for(int i=0; i<size && zamiana; i++)
{
zamiana = false;
for(int j=0; j<size-1; j++)
if(tab[j]>tab[j+1])
{
int temp = tab[j];
tab[j] = tab[j+1];
tab[j+1] = temp;
zamiana = true;
}
}

//wypisanie posortowanej tablicy
for(int i=0; i<size; i++)
cout<<tab[i]<<" ";
cout<<endl;

delete []tab;

system("PAUSE");
return 0;
}