Odpowiedzi

2009-10-12T19:43:27+02:00
Wiązania jonowe.
Wiązanie jonowe powstaje między pierwiastkami o dużej różnicy elektroujemności, czyli między metalami i niemetalami. Jako, że pierwiastki dążą do tego by mieć tyle samo elektronów walencyjnych co odpowiedni gaz szlachetny, więc :
- metale "oddają" elektrony stając się kationami (dodatnie)
- niemetale "biorą" elektrony stając się anionami (ujemne)
Dalej, wszystkie kationy są mniejsze od atomów, z których powstały , a aniony są zawsze większe od atomów, z których powstały.
Kationy i aniony przyciągają się wzajemnie dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu, tworząc wiązanie jonowe.

Odpowiedzi:
a.CO₂ - wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
b.N₂ - wiązanie kowalencyjne (atomowe)
c.NaCl - wiązanie jonowe.
2 5 2