1.) ile litrów octu 3% i ile octu 9% należy zmieszać aby otrzymać 4l octu 4%.

2.) ile gramów srebra próby0,940 i ile gramów srebra 0,800 należy stopić ,aby otrzymać 100g próby 0,870.

3.) suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11 . Jeżeli przestawimy cyfry w tej liczbie to otrzymamy liczbę o 9 większą od szukanej.Jaka to liczba?

1

Odpowiedzi

2010-02-15T14:25:58+01:00
1)
x- ilość octu 3%
y-ilość octu 9%
4 l - otrzymany ocet 4%

3%x + 9%y= 4% * 4 /*100
x+y=4

3x+9y=16
x+y=4 /*(-3)

3x+9y=16
-3x -3y= -12

6y=4 /:6
y=0,7

x+ 0,7=4
x= 3,3
y=0,7
Odp. Aby otrzymać 4l 4% octu należy zmieszać 3.3 l 9% octu z 0,7 l 3% octu.

2)
x- ilość srebra próby o,940
y- ilość srebra próby 0,800
100 g- otrzymany stop próby 0,870

0,94x+ 0,8y= 0,87*100 /*100
x+y=100

94x +80y=8700
x+y=100 /*(-80)

94x+80y=8700
-80x - 80y= -8000

14x= 700 /:14
x=50

50+y=100
y=50
x=50
Odp.
Należy zmieszać 50g srebra próby 0.940 i 50 g srebra próby 0,800 aly otrzymac 100g próby 0,870

3)