Odpowiedzi

2010-02-14T21:24:16+01:00
Przede wszystkim w systemie demokratycznym ludzie mają "dużo do powiedzenia" wobec rządzących, natomiast w systemach autorytarnym i totalitarnym jest tak że naród ni ma nic "do powiedzenia" wobec rządzących.
3 2 3
2010-02-14T23:18:27+01:00
W państwie demokratycznym każdy ma prawo wyrażania swoich poglądów. Istnienie innych partii jest dopuszczalne. W państwach demokratycznych nie obowiązuje kara śmierci. Stosowanie terroru jest niedopuszczalne. W państwie demokratycznym władza należy do narodu. Obowiązuje w nim zasada trójpodziału władz. Do podstawowych wartości demokratycznych należą: równość, wolność i sprawiedliwość.
4 5 4