Dolomit zawiera węglan wapnia i węglan magnezu w stosunku 1:1
a) Oblicz zawartość procentową wapnia i magnezu w dolomicie, który jest cennym preparatem, wyrównującym niedobór tych pierwiastków w organizmie człowieka.
b) Podaj ile protonów, elektronów i neutronów zawierają: atomy magnezu i węgla oraz kation wapniowy.
c) Napisz reakcje, w których przedstawisz, jak z węglanu wapnia otrzymać wapno gaszone.
d) Podaj cztery sposoby otrzymywania węglanu magnezu.
e) wyjaśnij, co to jest woda wapienna. Za pomocą którego składnika powietrza ją wykryjesz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T00:20:50+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
Dolomit to CaCO₃*MgCO₃
mCa=40u
mMg=24u
mCaCO₃*MgCO₃=40u+12u+3*16u+24u+12u+3*16u=184u
184g-----100%
40g Ca----x%
x=40*100/184
x=21,7% Ca

184g-----100%
24g Mg----x%
x=24*100/184
x=13% Mg

b) Podaj ile protonów, elektronów i neutronów zawierają: atomy magnezu i węgla oraz kation wapniowy.
Mg-----12p⁺, 12e⁻, 12n⁰
C--------6p⁺, 6e⁻, 6n⁰
Ca²⁺--20p⁺, 18e⁻, 20n⁰

c) Napisz reakcje, w których przedstawisz, jak z węglanu wapnia otrzymać wapno gaszone.
CaCO₃----->CaO + CO₂ (na strzałce"Temp.")
CaO + H₂O---->Ca(OH)₂
d) Podaj cztery sposoby otrzymywania węglanu magnezu.
Mg + H₂CO₃---->MgCO₃ + H₂
MgO + H₂CO₃---->MgCO₃ + H₂O
MgO + CO₂---->MgCO₃
Mg(OH)₂ + H₂CO₃---->MgCO₃ + 2H₂O

e) wyjaśnij, co to jest woda wapienna. Za pomocą którego składnika powietrza ją wykryjesz.
Woda wapienna jest to nasycony roztwór wodorotlenku wapnia.
Wykrywa się ją za pomocą tlenku węgla(IV) zawartym w powietrzu
Ca(OH)₂ + CO₂---->CaCO₃ + H₂O
3 3 3