Zad.1Odpowiedź na pytania:
1Jeden z patronów Europy, związany z polską.
2 Drugie imię Radzka.
3 Jedno z miast wymienionych miejsc przyjęcia chrztu przez Polskę.
4 Imię pierwszego, Polskiego biskupa.
5 Pierwsze w Polsce, ustanowione w Poznaniu w 968 roku.
6 Rodzaj literacki pierwszego pomnika literatury Polskiej.
7 Basen, w którym kiedyś udzielano chrztu.


Zad.2
1.Prawdziwy chrześcijanin powinien być patryjotą gdyż:
-............
-...............
-..............
-.............
-...........
Zamiast kropek wpisać

2.Będąc Polakiem i człowiekiem wspólnoty państwa europejskich nie mogę zapomnieć o:

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:32:57+01:00
Zad. 1
1. Św. Wojciech .
2. Gaudenty. (chyba)
3. Gniezno .
4. Jordan.
5. Biskupstwo .
6. Treny, psalmy.
7. Rzeka Jordan.
2 5 2