Odpowiedzi

2010-02-15T15:08:25+01:00
Oblicz stężenie procentowe roztworu soli kamiennej otrzymanego przez dodanie 5g tej substancji do 200 g roztworu o stężeniu 2,5%

200 g roztworu o stężeniu 2,5% -> 5 g soli w tym roztworze
+ 5 g soli
205 g roztworu o stężeniu x % -> 10 g soli w tym roztworze
10g : 205g = x%
x% = 4,88% (w przybliżeniu do 2 miejsc po przecinku)
odp. Stężenie roztworu soli to 4,88%.
5 4 5
2010-02-15T15:52:41+01:00
Dane"
mr=200g
Cp=2,5%

Obliczam masę substancji:
Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=2,5%*200g/100%=5g

Obliczam masę rozpuszczalnika:
mr=ms+mrozp
mrozp=mr-ms
mrozp=200g-5g=195g

Po daniu substancji:
ms=5g+5g=10g
mrozp=195g
mr=ms+mrozp=10g+195g=205g

Cp=ms*100%/mr
Cp=10g*100%/205g=4,88%


12 4 12