DAM Najlepszą odpowiedz

zad1. Na mapie w skali 1:1000000 odcinek ma długość 15 cm.Oblicz długosć drogi odpowiadającej temu odcinkowi w terenie.

15*


odpowiedz:..................


zadanie2.

Dany jest trójkąt równoramienny ,którego podstawa ma długość 2cm,a wysokość 3 cm.Narysuj trójkąt podobny w skali

a)1/3
b)2


zadanie3 Dany jest trójkąt o bokach a=12cm,b=9cm,c=15cm.Podaj wymiary trójkąta do tego trójkąta ,gdy skala podobieństwa jest równa
a)1/3
b)31

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:31:13+01:00
15 cm * 1 000 000 = 15 000 000 cm = 150 000 m = 150 km
odp. Długośc drogi wynosci 150 km