Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T15:27:32+01:00
Park narodowy względnie duży obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność człowieka, powołany w celu ochrony terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, obejmujący powyżej 1000 ha.

Rezerwat przyrody obszar cenny ze względów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, objęty ochroną ścisłą lub częściową.
2010-02-15T15:29:53+01:00
Rezerwat przyrody jest to miejsce w którym żyją zwierzęta i rośliny (ochrona roślin lub zwierząd:)

park narodowy - duże obszary o wyjątkowych wartościach przyrodniczych , objęte ochroną prawa:)