Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:18:58+01:00
Jako publicysta zajmował się przede wszystkim nauką, oświatą i wychowaniem, a jego prace poruszające sprawy społeczne i władzy państwowej były podstawą Konstytucji 3 Maja. Postulował:
dziedziczność tronu
zniesienie liberum veto
ogólne opodatkowanie
zmniejszenie wpływów magnaterii
sejm gotowy
prawa dla mieszczan
wolność dla chłopstwa (zamiana pańszczyzny na czynsz)

Pozostawił po sobie wiele utworów publicystycznych, niektóre z nich to:
Listy Anonima (1788-89)
Prawo polityczne narodu polskiego (1790)
O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja
Uwagi nad tą częścią ziemi polskiej, która od Traktatu Tylżyckiego zwać poczęto Księstwem Warszawskim (1808)
Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III
Porządek fizyczno-moralny (1810)
Naukowe podstawy polityki.
Miasta i mieszczanie (wersja cyfrowa w PBI)
Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego, czyli racjonalistycznie pojęty wstęp do historii (1810) (tom I, wersja cyfrowa)
3 4 3