Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T16:12:15+01:00
A
r = 9 cm
l = 41 cm
Pb - pole powierzchni bocznej = πrl = 9 razy 41 razy π = 369π cm²
Pp - pole podstawy = πr² = 81π cm²
Pc = 369π + 81π = 450π cm²
b
r = 9 cm
l = 15 cm
Pb = πrl = 9 razy 15 razy π = 135π cm²
Pp = πr² = 81π cm²
Pc = 135π + 81π = 216π cm²
zad 3
d - średnica podstawy = 12 cm
r - promień podstawy = 12/2 = 6 cm
l = 10 cm
Pb - pole powierzchni bocznej = πrl = 6 razy 10 razy π = 60π cm²
Pp - pole podstawy = πr² = 36π cm²
Pc - pole powierzchni całkowitej = Pb + Pp = 60π + 36π = 96π cm²

c) nie chciało mi się liczyc,ale masz przykłady
2010-02-15T16:12:19+01:00
A)
Pc=π*9² + π*9*41
Pc=81π+369π
Pc= 450πcm²

b)
Pc=π*9²+ π*9*15
Pc= 81π+135π
Pc= 316πcm²

Mam nadzieję że pomogłam licze na naj... :)
2010-02-15T17:35:25+01:00
A)
Pc=π*9² + π*9*41
Pc=81π+369π
Pc= 450π

b)
Pc=π*9²+ π*9*15
Pc= 81π+135π
Pc= 316π

c)
l²=625
l=25
Pc=π*125+π*15*25
Pc=500π