Wszystko musi być obliczone twierdzeniem Pitaorasa!

1.W pewnym trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 16 cm a wysokość jest o 4 cm krótsza od ramienia. Oblicz pole tego trójkąta.

2. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4 i 8 Oblicz długość wysokości tego trójkąta, opuszczonej na przeciwprostokątną.


3. Jedna z przekątnych rąbu ma długość 4pierwiastki z 2, a druga jest dwa razy od niej krótsza. Oblicz długość boku tego rombu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:36:19+01:00
1.W pewnym trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 16 cm a wysokość jest o 4 cm krótsza od ramienia. Oblicz pole tego trójkąta.
x- ramię
h - wysokość

Pole trójkata :
P=½xh


x=16cm
h=16cm-4cm=12cm

P=½*16cm*12cm=8cm*12cm=96cm²

P=96cm²

2. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4 i 8 Oblicz długość wysokości tego trójkąta, opuszczonej na przeciwprostokątną.
a = 4
b = 8
c² = a² + b²
c² = 4² + 8² = 16 + 64 = 80
c = √80 = 4√5

3. Jedna z przekątnych rąbu ma długość 4pierwiastki z 2, a druga jest dwa razy od niej krótsza. Oblicz długość boku tego rombu.


a²=(2√2)²+√2²
a²=10
a=√10

1 5 1
2010-02-15T17:00:55+01:00
1. P=1/2 a^h
a=16cm
h=16cm-4cm=12cm
P=1/2^16^12=8^12=96cm²

2.a = 4
b = 8
c² = a² + b²
c² = 4² + 8² = 16 + 64 = 80
c = √80 = 4√5

3.a²=(2√2)²+√2²
a²=10
a=√10

1 5 1