Rozwiąż krzyżówkę (Daję naj)!
1 Inaczej opornik
2 1000 omów (Q)
3 Inaczej dioda elektroluminescencyjna
4 Znaczenie skrutu uF
5 Rodzaj zmiennego rezystora
6 Jedna z elektrod w tranzystorze (8 kratek)
7 Jeden z izolatorow
8 Perametr cewki
9 Jedna z elektord w tranzystorze ( 6 kratek)
10 Material polprzewodnikowy, z którego wykonane są diody i tranzystory
11 Jedna z elektrod diody.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:09:18+01:00
1. rezystor
2. kiloom
3. led
4. mikrofarad
5. potencjometr
6. kolektor
7. za dużo ich jest. np. mika, szkło, porcelana, powietrze, próżnia itd.
8. impedancja, indukcyjność,
9. emiter
10. np. krzem lub german
11. katoda lub anoda
13 3 13
2010-02-15T20:01:26+01:00
1.Rezystor
2.Kiloom
3.Led
4.Mikrofarad
5.Potencjometr
6.Kolektor
7.Różne mogą być,np:szkło,porcelana, powietrze,próżnia,styropian
8.Indukcyjność lub Impedancja,
9.Emiter
10.Krzem
11.Anoda lub Katoda
8 3 8