Odpowiedzi

2010-02-15T17:36:42+01:00
Ślimak świderek

Świderki w dzień przebywają w podłożu, przeglądając je w poszukiwaniu pokarmu. Dopiero w nocy wychodzą z kryjówek.
# Zjada resztki pożywienia
# Przeszukuje podłoże poszukując pokarmu, dzięki czemu podłoże zostaje natlenione i uwolnione od stref beztlenowych
# Ma dość ładną, spiralną, stożkową muszlę

Rozwielitka

Zamieszkują zbiorniki słodkowodne.Rozmiary ich ciała wahają się od 1 mm do 6 mm. Samce, które są znacznie mniejsze od samic, pojawiają się okresowo, głównie przed porą zimową, potrzebne do zapłodnienia tzw. jaj zimowych, z których wylęgają się samice rozmnażające się partenogenetycznie

Oczlik

Występuje w planktonie pod samą powierzchnią wody.Ciało długości od 3 do 25 mm, składa się z głowotułowia i segmentowanego odwłoka; na głowie posiada oko nauplisowe i 2 pary czułków; na tułowiu występuje 5 par dwu gałęziastych odnóży zakończonych szczecinkami; odwłok kończy się widełkami; samice noszą dwa pakiety jaj