Mam pytania co do biologii z kl 1
1 substancja wchodząca w skład roślin komórkowych grzybow
2.plecha gdzybów
3.współżycie dwóch org przynioszące korzyści obu partnerom 4.jedna z grup grzybow
5.org utworzone przez grzyby i glony część grzyba którą zbieramy podczas gdzybobrania
6.rozwijają się kosztem innych org UWAGA to są pytania do grzyżówki

mam jeszcze jedno pytanie ciało porostu tworzą org:

1

Odpowiedzi

2010-02-15T17:28:11+01:00
1.chityna
2.grzybnia
3.symbioza
4.sprzężniaki
6.pasożyty

ciało porostu tworzą strzępki grzyba i komórki glonu.