Odpowiedzi

2010-02-15T17:29:16+01:00
Pierwsza wojna światowa była końcem jednej, a początkiem drugiej epoki w dziejach naszej cywilizacji. Była pierwszym konfliktem zbrojnym o tak szerokim zasięgu terytorialnym i pierwszym, który pochłonął tak ogromną liczbę ofiar. Była także polem eksperymentalnym dla nowoczesnych środków niszczących wynalezionych na przełomie XIX i XX wieku: karabinu maszynowego, artylerii wielkokalibrowej i szybkostrzelnej, granatów zaczepnych i obronnych. W niniejszej książce autor porusza skomplikowane zagadnienia związane z wydarzeniami I wojny światowej na obszarze Galicji i Lodomerii. Opisuje przebieg walk poszczególnych bitew, jakie toczyły się między wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi w latach 1914-1915 (walki: o Lwów, nad Wisłą i Sanem; bitwę pod Dęblinem, między Częstochową a Krakowem, w Karpatach, obronę Przemyśla). Analizuje plany wojenne obu stron, ich wojskowe przygotowanie do wojny, wpływ działań dyplomatycznych na przebieg walk, sposoby i skutki wykorzystania nowoczesnej broni. W książce zamieszczono unikatowe zdjęcia, liczne mapki, bibliografię, biogramy głównodowodzących, aneks omawiający organizację armii austro-węgierskiej w 1914 roku.

Jest trochę więcej niż 3-4 zdania.