Jeden kilogram cukru kosztuje 3 zł. Liczę kilogramów kupionego cukru oznaczmy przez X, a wartość zakupu w złotych - przez Y.
Napisz wzór zależności między wielkościami X i Y.

Temat w podręczniku:
Proporcjonalność prosta i złożona
SZYBKA ODPOWIEDŹ

2

Odpowiedzi

2010-02-15T17:30:18+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:31:18+01:00