Odpowiedzi

2010-02-15T18:20:20+01:00
X- liczba znaczków Kuby
2/3x- liczba znaczków Grzesia
2/3x+6- liczba znaczków Tomka

x+2/3x+2/3x+6=300
3/3x+4/3x=300-6
7/3x=294 |*3/7
x=126

2/3x=2/3*126=84

84+6=90

Sprawdzenie: 126+84+90=300

Odp: Kuba ma 126 znaczków, Grześ ma 84 znaczki, a Tomek ma 90 znaczków.
2 5 2
2010-02-15T18:24:47+01:00
X-znaczki Kuby
⅓x- znaczki Grzesia
⅓x+6 - znaczki Tomka

x+⅓x+⅓x+6=300
1⅔x=300-6
1⅔x=294
5/3x=294 II5/3
x=176


⅓*176=57
57+6=63

176+57+63=300
1 5 1