Uzupełnij zapisy według przykładu.

Przykład: 7 Al2O3 - 7 cząsteczek, w których skład wchodzi łącznie 14 atomów glinu i 21 atomów tlenu

a) 4 PbS - _____________________________________________________

b) 3 KOH - _____________________________________________________

c) 5 Br2 (dwójka mała i u dołu) - ___________________________________

d) 3 CO2 (dwójka mała i u dołu) - ___________________________________

e) 2 H2(dwójka mała i u dołu)SO4(czwórka mała i u dołu) - _________________

f) ____________ - 3 cząsteczki, w których skład wchodzą łącznie 3 atomy miedzi i 3 atomy siarki

g) ___________ - 5 cząsteczek tlenu, w których skład wchodzi łącznie 10 atomów tlenu

h) ___________ - 4 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 8 atomów manganu i 28 atomów tlenu

i) ___________ - 2 cząsteczki, w których skład wchodzą łącznie 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu

1

Odpowiedzi

2010-02-15T18:29:01+01:00
A) 4 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 4 at. ołowiu i 4 at. siarki
b) 3 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 3 at. potasu, 3 at. tlenu i 3 atomy wodoru
c) 5 cząsteczek, w których skład wchodzi łącznie 10 at. bromu
d) 3 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 3 at. bromu i 6 at. tlenu
e) 2 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 4 at. wodoru
f) 3CuS
g) 5O2 (mała i u dołu)
h) 4Mn2 (mała i u dołu)O7(mała i u dołu)
i) 2H2 (mała i u dołu)O
42 4 42
masz błąd w d 3 at.bromu a powinno być 3 at. węgla