Odpowiedzi

2010-02-15T18:29:27+01:00
Szanowne Grono Pedagogiczne, Rodzice, Koledzy i Koleżanki !!
Jest mi niezmiernie przyjemnie powitać wraz z Wami nowy rok szkolny! Dla wielu z nas lata spędzone w tej szkole były kolejnym etapem w życiu. Etapem ciężkiej pracy, czasami porażek, czasami sukcesów. Ale nigdy nie warto się poddawać! Trzeba sobie bowiem uświadomić że świadectwo, które wieńczy zakończenie roku szkolnego, to nie tylko arkusz papieru na którym figurują wypisane oceny i podpisy. Ukończenie szkoły z dobrym świadectwem jest dla nas kluczem do przyszłości. Nasze sukcesy zawdzięczamy w głównej mierze nauczycielom, którzy wytworzyli taki model szkoły, który sprostał wyzwaniom teraźniejszości. Stali się dla nas autorytetami, osobami, które mimo swoich problemów zawsze służyły dobrą radą i wsparciem. Kończąc chciałabym w imieniu moich równieśników złożyć najszczersze i gorące podziękowania za cały trud włożony w nasze wychowanie i edukację, za dobrą radę, wsparcie i opiekę, wszystkim naszym nauczycielom, wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu, Dyrektorstwu, pracownikom tej szkoły oraz wszystkim którzy pojawili się na naszej drodze i służyli pomocą, oraz wam koledzy i koleżanki za te chwile spędzone razem.
Żegnając się życzę wam wiele pomyślności, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.
2010-02-15T19:04:24+01:00
[Przemówienie dotyczy zasad bezpieczeństwa panujących w szkole]

Drogie koleżanki i koledzy!
Jako przewodnicząca szkoły, pragnę przypomnieć Wam zasady bezpieczeństwa panujące w naszej szkole, gdyż brak jakiego kolwiek zgrożenia i poczucie spokoju jest niezwykle ważne.
Istotną regułą, którą każdy z nas musi starać się przestrzegać jest osrożne poruszanie się. Należy pamiętać o tym, aby podczas przerw nie biegać oraz się nie popychać, zaś na schodach zachować odpowiedni kierunek przemieszczania się. Watro zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie, dzięki któremu będziemy się mogli pewnie poruszać. Naturalnie, nie zapominajmy o tej podstawowej zasadzie, jaką jest nie wychylanie się przez okno. Zapewne każdy z Was,zgodzi się ze mną, że teren bezpieczeństwa tworzą również relacje między każdym z nas. Wszelkie niezgody i sprzeczki próbujmy rozwiązywać poprzez spokojną rozmowę, unikając w ten sposób bójek i wyzwisk. Pomagajmy sobie wzajemnie i wspierajmy się. Zbudujemy wtedy przyjazną atmosferę, która będzie gwarancją poczucia bezpieczeństwa.
Uważam, że przedstwione przed chwilą zasady,nie są trudne do spełnienia. Zdołamy je przestrzegać przy odrobiny chęci i rozwagi. W ten sposób szkoła stanie się dla nas wszystkich przyjaznym miejscem, gdzie ochoczo będziemy zmierzać i zdobywać wiedzę. Dziękuję za uwagę.P.S.
Przemówienie to, może być także w imieniu dyrektora czy nauczyciela.