Odpowiedzi

2010-02-15T18:49:13+01:00
Wiersz opowiada o problemach luzi starych i samotnych, którzy inaczej patrzą na świat i którym czasem jest bardzo truno pokonac wydawałoby sie proste czynności. Jest to wiersz o potrzebie zwrócenia uwagi na takich ludzi wokół nas , o konieczności pomagania im, sereczności , ciepła wobec nich .
Wiersz ,,Przepaść ,, składa z trzech strof o nieregularnej liczbie wersów. Jest to wiersz biały (biały to taki , w którym brak zanków interpunkcyjnych ), bezrymowy.Opisanym wydarzeniom towarzyszy prosty język , jakim posługuje się poeta. Intonacja , jest w tym wierszu bardzo ważna. Jest rosnąca w pierwszej częsci ( postać babci, która z obawą spogląda na jeznie, pomoc chłopca ) wiersza i opadająca w drugiej , od słow rozstępują sie / straszliwe
ciemności.
Wiersz zawiera środki artystyczne tj. epitety - czarne suknie , druciane okulary, straszliwe ciemności i przenośnie w sercu , małego chłopca, świeci iskierka i miłość.
Coś w tym stylu - mam nadzieje że pomogłam... ;)
24 4 24