Wykonaj działania,stosując prawo przemienności i łączności dodawania:
a)(-3,4)+6,3/4+1,1/3+(-0,6)+(-1/3)+(-0,75)
b)2,75+(-1,3/7)+4,2+(-4/7)+1/4+(-1,2)
wykonaj działania,stosując prawo łączności mnożenia:
a)2/7*5/9*1,8
b)14,1*1,2*5/18
c)3,2/9*9/29*0,5*2
wykonaj działania,stosując prawo przemienności i łączności mnożenia:
a)(-1,3/4)*(-2,5)*3,5/6*(-6)*4/7*2
c)1/21*25/7*0,7*1/3,5*(-7)*(-42/5)

1

Odpowiedzi

2009-10-12T23:13:06+02:00
A)(-3,4)+6,3/4+1,1/3+(-0,6)+(-1/3)+(-0,75)=
3i4\10+6i3\4+1i1\3-6\10+1\3-3\4=
1i1\3+1\3=1i2\3
3i4\10-6\10=3i5\10-6\10=35\10-6\10=2i9\10
6i3\4+2i9\10-3\4=6+2i9\10=8i9\10
a2/7*5/9*1,8=2\7 razy5\9 razy18\10=10\63 razy18\10=18\63=6\21=2\7

b)14,1*1,2*5/18=14,1 razy 5\5 razy5\18=14i1\10 razy1\3=141\30= 4i23\30

c)3,2/9*9/29*0,5*2=3i2\9 razy9\29razy1\2razy2=29\9razy9\29razy 1=1 razy 1=1


a)(-1,3/4)*(-2,5)*3,5/6*(-6)*4/7*2=
(-7\4)razy(-25\5)razy23\6razy(-6\1)=
(-7\4)razy4\7= -1
-25\5razy2\1= -50\5= -10
(-1)razy(-10) razy 23=10 razy 23=230

c)1/21*25/7*0,7*1/3,5*(-7)*(-42/5)=
25\7 razy 7\10=5\2
8\5 razy5\2=4\-
1\21 razy 4\1=
-5\2 razy 4\1 razy(-4\3)razy(-42\5)=
21\1 razy (-4\3)=-112


19 3 19