Zad.1
Ziarenko maku ma objętośc około 1 mm sześcienny. Mama Jadzi upiekła makowsy placek, który ma kształt prostokąta o wymiarach 25 cm i 30 cm. Warstwa maku ma grubość 4 cm. Ile ziarenek maku jest w tym placku.?

Zad.2
Wodę wypartą przez kamień wlano do posortopadłościanu o wymiarach 7cm, 5 cm i 15 cm. Woda wypełniła1/5 pojemności tego naczynia. Jaką objętość ma kamień.?

1

Odpowiedzi

2010-02-16T12:08:01+01:00
Zad.1
Ziarenko maku ma objętośc około 1 mm sześcienny. Mama Jadzi upiekła makowsy placek, który ma kształt prostokąta o wymiarach 25 cm i 30 cm. Warstwa maku ma grubość 4 cm. Ile ziarenek maku jest w tym placku.?
V=25cm * 30 cm * 4 cm = 3000 cm ³
1 cm³ = 1000 mm³
3000 cm³ = 3000000 mm³
Odp. W placku jest 3000000 ziaren maku.