Odpowiedzi

2010-02-15T20:15:00+01:00
James Madison przyczynił się do uchwalenia konstytucji stanów zjednoczonych.
Znany jest także z tego, że w trakcie obrad dotyczących konstytucji robił notatki, które potem redagował i tworzył spójny tekst, dzięki czemu znany jest teraz dokładny przebieg obrad.
Opracował także projekt ustawy gwarantującej swobody religijne.
4 marca 1809 roku został zaprzysiężony na 4 prezydenta Stanów Zjednoczonych.