Odpowiedzi

2010-02-15T21:43:29+01:00
X- liczba biletów ulgowych na I seans
y- liczba biletów normalnych na I seans

x+y=450
x-40%x+y+50%y=450

x+y=450
x-2/5x+y+1/2y=450

x+y=450 |*(-3/2)
3/5x+3/2y=450

-3/2x-3/2y=-675
3/5x+3/2y=450

-1,5x-3/2y+0,6x+3/2y=-675+450
-0,9x=-225 |:(-0,9)
x=250

x=250
x+y=450

x=250
250+y=450

x=250
y=450-250

x=250
y=200

II seans:
x-2/5x=250-2/5*250=250-100=150
y+1/2y=200+1/2*200=200+100=300

Odp: Na pierwszy seans sprzedano 250 biletów ulgowych i 200 normalnych, a na drugi seans 150 biletów ulgowych i 300 normalnych.
20 3 20
2010-02-15T21:58:11+01:00
X=ilość biletów ulgowych
y=ilość biletów normalnych

(x-2/5x)+(y+1/2y)=450
x+y=450

3/5x+3/2y=450
x+y=450/(-3/2)

3/5x+3/2y=450
-3/2x-3/2y=-675

-0,9x=-225/:-0,9
x+y=450

x=250
y=200

250*40%=100
250-100=150
biletów ulgowych sprzedano 250 i 150
20 3 20