11/42 Oblicz stężenie molowe jonów wodorowych i wodorotlenkowych w roztworach o pH : a)3 b)10. Jaki jest odczyn tych roztowrów?

11/43
Oblicz stężenie molowe jonów wodorowych i wodorotlenkowych w rortworach pH : a)2 b)7 c)9

Proszę o rozpisanie tego tak żebym mogła zrozumieć :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T00:30:07+01:00
PH=-log[H(+)]-gdzie [H(+)]-stężenie jonów wodorowych.
a)pH=3, to [H(+)]=10(-3)[mol/dm3];
pOH=14-pH=14-3=11;
[OH(-)]=10(-11)[mol/dm3]-odczyn kwaśny.
b)pH=10;
[H(+)]=10(-10)[mol/dm3]; pOH=14-10=4
[OH(-)]=10(-4)[mol/dm3]-odczyn zasadowy.
Zad.2
pH=2;
[H(+)]=10(-2)[mol/dm3];
pOH=14-2=12;
[OH(-)]=10(-12)[mol/dm3];
b) pH=7;
[H(+)]=10(-7)[mol/dm3];
pOH=14-7=7;
[OH(-)]=10(-7)[mol/dm3]-odczyn obojętny.
c) pH=9;
[H(+)]=10(-9)[mol/dm3];
pOH=14-9=5;
[OH(-)]=10(-5)[mol/dm3]-odczyn zasadowy.


3 4 3