1.z pięciu sześcianów o krawędzi 3 cm ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu oraz łączną długość jego krawędzi

2.oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach
a)11 dm x 11 dm x 11 dm
b)25 mm x 4,7 cm x 0,2 dm

3

Odpowiedzi

2010-02-16T11:40:32+01:00
Zad.1]
a=3cm
h=3×5=15cm

pole=2a²+4ah=2×3²+4×3×15=18+180=198cm²
długość krawedzi:2×4×3+4×15=24+60=84cm
zad.2a]
a=11dm
b=11dm
c=11dm

pole=6a²=6×11²=726dm²
b]
a=25mm=2,5cm
b=4,7cm
c=0,2dm=2cm

pole=2ab+2ac+2bc=2×2,5×4,7+2×2,5×2+2×4,7×2=23,5+10+18,8=52,30cm²
2010-02-16T11:43:56+01:00
Zad 2
a)P1=11x11=121dm(kwadratowych)
P2=11x11=121dm(kwadratowych)
P3=11x11=121dm(kwadratowych)
2x121+2x121+2x121=726dm(kwadratowych)
Pp=726dm(kwadratowych)
b)
1)2,5cm(25mm)
2)4,7cm
3)2cm
P1=4,7x2,4=11,75cm(kwadratowych)
P2=4,7x2=9,4(kwadratowych)
P3=2,5x2=5(kwadratowych)
2x11,75+2x9,4+2x5=52,3cm(kwadratowe)
Pp=52,3cm(kwadratowe)

2010-02-16T14:21:22+01:00
1) P=a*b*h 1 sześcian ma 12 krawędzi
P=3*3*3*5 12*5=60cm
P=27*5
P=135 cm (sześciennych)

2)
a) P=a*b*h
P=11*11*11
P=1331cm (sześciennych)

b) 25mm=2,5 cm 4,7cm 0,2 dm=2cm
p=a*b*h
p=2,5*4,7*2
p=11,75*2
p=25,60 cm (sześciennych)


Liczę na naj.....