Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T11:39:10+01:00
1.Industrializacja narzucona jest to uprzemysłowienie danego okręgu lub kraju z góry ostanowiona przez kogoś. Można o niej powiedzieć tyle że to gdzie jest ona prowadzona zależy w dużej mieże od człowieka i jego planów. Tak więc np. stolica polski mogła znajdować się w jakim kolwiek innym mieście i na pewno te miasto byłoby o wiele bardziej rozwienięte niż jest teraz.
2. Urbanizacja kierunkowa to rodzaj przeistaczania się terenów w miasto. Tak więc można spokojnie tym typem urbanizacji nazwać chęć połączenia w jedno miasto Torunia i Bydgoszczy.
3. Gdyż nie było potrzeby stwarzania dużych okręgów przemysłowych a zapotrzebowania społeczeństwa polskiego w zupełności zagwarantowywały lokalne ośrodki produkcji. Wszystko jednak się zmieniło gdy trzeba było tworzyć huty, stocznie oraz to wszystko co było potrzebne do uzbrojenia armii. Trzeba było więcej wydobywać i przetwarzać i dużo więcej osób znalazła zatrudnienia w przemyśle. Duży wzrost liczby miszkańców w mieście sprawił że trzeba było inwestować w infrastruktórę oraz miejsca zakwaterowania.
6 2 6