Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:37:38+01:00
Witaj
1/przyjmujemy obj. 100cm3
masa wody=100cm3*1g/cm3 = 100g....masa Hg = 100cm3*13,6g/cm3=1360g
il.moli H2O=100g/18g/mol=5,555.......il.moli Hg =1360g/200,6g/mol=6,78mola
ilość at.=3*5,56*N=16,68*Nav..............il. at.= 6,78*N N=6,02*10^23
Więcej moli w Hg , więcej atomów w wodzie.
2/1mol CO2 czyli 22,4dm3 CO2 zawiera 3N atomów
.....................11,2........................x
------------------------------------
x = 1,5N atomów
M Fe2S3 = 208g
208g Fe2S3 zawiera 5N atomów
y.......................1,5N
---------------------------------------
y = 62,4g Fe2S3 ma tyle samo atomów ile 11,2dm3 CO2
3/10kg Cl2=10000g Cl2 czyli 10 000g/71g/mol = 140,85mola Cl2, który
zajmie obj.140,85mola*22,4dm3/mol = 3 155dm3 = 3,155 m3
4/N2 ..............+......... 3H2................ =.............. 2 NH3
22,4dm3.................67,2dm3..................................34g
y...........................x...................................758,9g
-------------------------------------------------------------------------------
x = 758,9*67,2dm3/34 = 1500dm3= 1,5m3 wodoru
y =758,9*22,4dm3/34 = 500dm3 = 0,5m3 azotu
5/C4H8 .......+........ 6 O2...... =......... 4CO2 .......+............ 4H2O
........................6*22,4.................4*44g
...........................x.....................440g
----------------------------------------------------------
x = 6*22,4dm3*440/4*44 = 336dm3 tlenu
6/ Cu2O + H2 = 2Cu + H2O
144g..........128g
7,5g..........x
-----------------------------
x = 6,7g Cu czyli tyle, ile miało być.
CuO..........+..........H2...........=.............Cu..........+..........H2O
80g...................................................64g
7,5g...................................................y
-----------------------------------------------------------
y = 6g czyli byłoby za mało.
Beata postąpiła prawidłowo.
W razie wątpliwości skontaktuj się.
........................pozdrawiam
2 5 2