Odpowiedzi

2010-02-16T13:45:47+01:00
”Na sokalskie mogiły” – Jan Kochanowski tłumaczy, że poświecenie życia za ojczyznę, nawet w przegranej bitwie ma sens, ponieważ świadczy o męstwie. Nawołuje, by nie płakać nad poległymi bohaterami.

„Kazania sejmowe” – Piotr Skarga porównuje ojczyznę do tonącego okrętu. Jeśli pasażerowie zajmą się tylko swoimi sprawami, a nie obroną okrętu, ten zatonie. Jeśli zaś najpierw zadbają o dobro wspólne – ocalą zarówno ojczyznę, swoje zdrowie i dobytek.

„Mazurek Dąbrowskiego” – Józef Wybicki, mimo iż napisał ten utwór po utracie przez Polskę suwerenności, wyraża przekonanie, że ojczyzna nie zginie, dopóki żyje naród. Hasłem wszystkich kochających swój kraj powinna być zgoda i ojczyzna:.


6 3 6
2010-02-16T13:52:10+01:00
„Trylogia” – Henryk Sienkiewicz stworzył swe dzieło „ku pokrzepieniu serc”. Przypomina chwalebne czasy, w których zawsze wygrywała sprawa narodowa, a poświęcenie dla ojczyzny miało sens i przynosiło wymierne rezultaty. Ojczyzna stanowi dla bohaterów punkt odniesienia, służba królowi i państwu wyznacza ich sens życia. Krew przelana za ojczyznę pomaga odkupić dawne winy.
„Nad Niemnem” - Eliza Orzeszkowa podobnie jak Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” opisuje urodę ziemi litewskiej. Związek z ojczyzna pogłębia praca na polskiej ziemi, dostrzeganie otaczającej natury, pamięć o tragicznej historii i zachowywanie odwiecznych tradycji. Kraj przodków łączy zarówno Bohatyrowiczów, jak i Korczyńskich, ponieważ członkowie obu rodów zginęli za ojczyznę w powstaniu.
Ps mam nadzieje że pomogłam!!
2 3 2