P.s Przyroda ..
Krzyżówka.

1.Rzeka która utworzyła rozlewiska i bagna na nizinie północnopodlaskiej.
2.lasy często zalewane wiosną wskutek przyboru wód,; występują również w Puszczy Białowieskiej.
3.Poleski...Narodowy.
4.Największe miasto na Nizinie Północnopodlaskiej/
5.Rozległe obniżenie terenu otoczone wzniesieniami, na nizinie Mazowieckiej nawiększa to .............Warszawska.
6.Rzeka płynąca przez warszawę .
7Najniższa warstwa lasu.
8.obszar chroniony mniejszy niż park narodowy.
9.Zwierzę podlegające chronienie u Puszczy Białowieskiej.
10.Bardzo żyzna gleby.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T09:12:02+01:00
1.Biebrza 2.Lasy łęgowe 3.park 4.Białystok 5.Kotlina 6.Wisła 7.runo leśne 8.rezerwat 9.żubr 10.czarnoziemy
8 4 8