W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopcow i stanowia oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopcow i stanowia oni 25% tej klasy ,a w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia... nie jestem pewna czy to dobrze zrobiłam wiec prosze o swoje wyniki :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T23:19:35+02:00
W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopcow i stanowia oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopcow i stanowia oni 25% tej klasy ,a w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent
uczniów klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia...
Liczymy ile jest Chłopców a ile dziewczyn w każdej z klas :
IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny :]


Pozdrawiam, Artur
21 4 21
2009-10-12T23:22:14+02:00
III a 16 chł - 50% to liczba ucz. 16*100%:50%=32 uczniów.
III b 7 chł - 25% to liczba ucz. 7*100%:25%=28 uczniów
III c 12 chł - 48% to liczba ucz. 12*100%:48%=25 uczniów
Liczba wszystkich uczniów klas III wynosi 85.
Liczba dziewcząt 85-35=50
Dziewczynki stanowią 50*100%:85=58,8%
14 4 14