Zad.2 str.53
Schreib oder zeichne!
Jak określisz ten sam czas zegarowy w inny sposób? Wpisz brakujące okreslenie lub / i narysuj na tarczy zegara.

Es ist fünf. Es ist .................. .
Es ist siebzehn Uhr. Es ist neun Uhr fünfundfünfzig.

Es ist ........... . Es ist halb zwei.
Es ist sieben Uhr fünfzehn. Es ist ............. .

zad.3 str. 53

Wie spät ist es ?
Zapisz godziny według wzoru.

11:35 fünf nach halb zwölf
11:25 fünf vor halb zwölf
8:33 ................... .
10:32 ................... .
17:34 ................... .
8:25 .................... .
10:26 ................... .
17:28 ................... .
4:27 .................... .

Dzięki z góry ; ]]
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:05:02+01:00
Zad.2.
Es ist fünfzehnte.Zad.3.
8;33 - zwei vor halb neun
10;32- zwei nach halb elf
17:34 - vier nach halb achtzehnte
8:25 - fünf vor halb neun
10:26 -vier vor halb elf
17:28 zwei vor halb achtzehnte
4:27 -drei vor halb fünf

Mam nadzieję że z tym 3 zadaniem pomogłam ci ;)2 3 2