Podręcznik do gimnazjum - Chemia nowej ery [ Klasa 2]
Zad. 1/str.77
Uzupełnij równania reakcji otrzymywania solo przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu.
[Patrz załącznik 1]

Zad. 2/str.77
Przedstaw zapisy cząsteczkowe równań reakcji otrzymywania wymienionych solo trzema poznanymi sposobami
[Patrz załącznik 2]

1

Odpowiedzi

2012-08-02T14:01:27+02:00

zad.1

\\a)\ ZnO+2HBr-->ZnBr_2+H_2O\\ b)\ FeO+H_2S-->FeS+H_2O\\ c)\ K_2O+2HNO_3-->2KNO_3+H_2O\\ d)\ Na_2O+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2O\\ e)\ Cr_2O_3+2H_3PO_4-->2CrPO_4+3H_2O\\ f)\ 3MnO+2H_3PO_4-->Mn_3(PO_4)_2+3H_2O

 

 

zad.2

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

 

a) bromek potasu

\\1.\ HBr+KOH-->KBr+H_2O\\ 2.\ 2K+2HBr-->2KBr+H_2\uparrow\\ 3.\ K_2O+2HBr-->2KBr+H_2O

 

b) siarczek baru

\\1.\ H_2S+Ba(OH)_2-->BaS+2H_2O\\ 2.\ Ba+H_2S-->BaS+H_2\uparrow\\ 3.\ BaO+H_2S-->BaS+H_2O

 

c) azotan (V) wapnia

\\1.\ 2HNO_3+Ca(OH)_2-->Ca(NO_3)_2+2H_2O\\ 2.\ Ca+2HNO_3-->Ca(NO_3)_2+H_2\uparrow\\ 3.\ CaO+2HNO_3-->Ca(NO_3)_2+H_2O

 

d) siarczan (VI) sodu

\\1.\ H_2SO_4+2NaOH-->Na_2SO_4+2H_2O\\ 2.\ 2Na+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2\uparrow\\ 3.\ Na_2O+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2O

 

e) fosforan (V) litu

\\1.\ H_3PO_4+3LiOH-->Li_3PO_4+3H_2O\\ 2.\ 2Li+2H_3PO_4-->2Li_3PO_4+3H_2\uparrow\\ 3.\ 3Li_2O+2H_3PO_4-->2Li_3PO_4+3H_2O