1. Właściwości otrzymywanie i zastosowanie alkoholu A metylowego B etylowego
2. Na czym polega proces polimeryzacji?
3. Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych?
4. Napisz równanie spalania gliceryny
5. Oblicz procentową zawartość pierwiastków w metanolu

Proszę o szybką odpowiedź


2

Odpowiedzi

2010-02-16T18:31:48+01:00
Wlasciwosci i zastosowanie metanolu i etanolu
Wlasciwosci fizyczne i toksycznemetanolu i etanolu:
Oba alkochole sa bezbarwnymi cieczami doskonale rozpuszczalnymi w wodzie.Posiadaja charakterystyczny zapach i ostry smak.Są to substancje lotne.Mieszanie metanolu i etanolu z wodą wiąże się z ciekawym zjawiskiem kontratacji.Czyli objetość roztworu alkocholu z wodą jest mniejsza od sumyobjetości początkowych odcieczy.Sa substancjami toksycznymi,latwo palnymi(spalają sie jasno niebieskim płomieniem).O toksyczności obu alkocholi swiadczyfakt,że w ich obecnosci np.białko jajka kurzego ulega denaturyzacji czyli ścinania.Alkochol metynowy jest silną trucizną od 8 do 10 gramów powoduje slepotę od 12 do 20 gramów śmierć.Wypicie 150 do 250 gramów etanolu może powodować śmierć.
Otrzymywanie metanolu:
CO+2 H2(male 2 ma byc)--->CH3(male3 ma byc)OH
Reakcja ta przebiega w temperatuże 300 stopni Celsjusza i ciśnieniu 25 MPa w obecnosci klistaryzatora w którym mogą być tlenki cynku,chromu lub manganu.
Otrzymywanie etanolu:
C6(male ma byc 6)H12(male ma byc 12)O6(male ma byc 6)--->2C2(male ma byc2)H5(male ma byc5)OH+2CO2(male ma byc2)
Reakcja ta przebiega w temperatuze 37 stopni C.Etanol otrzymywany jest głównie w drodze fermentacji alkocholowej,która zachodzi pod wpływem enzymów zawartych w drożdzach.
Polimeryzacja-reakcja łączenia sie pojedyńczych cząsteczek związku chemicznego(monomerów) w wielkocząsteczkowy produkt-polimer.
Rodzaje i wlasciwosci tworzyw sztucznych
rodzaje:
*polietylen-bialy,przezroczysty,tłusty w dotyku,miękki,elastyczny,odporny na działanie kwasów i zasad;topi sie w temeraturze ok.80 stopni C ,latwo palny
*polipropylen-wlasciwosci podobne do polietylenu,ale ma wiekszą twardosc i wytrzymalość mechaniczną i chemiczną;topi się w temp.120 stopni C,latwo palny,włókno twórczy
*poli(chlorek winylu)-bialy,odporny na dzialanie kwasów,zasad,wiekszosci rozpuszczalnikow i tluszczów,niepalny;w temp.130 stopni C-150 stopni C mięknie i można go formować
*polistyren-bezbarwny,przezroczysty,kruchy,dość twardy,dobry izolator,odporny na dzialanie tłuszczów,rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad,nie odporny na dzialanie steżonych roztworów kwasów i rozpuszcalników ograniczonych;topi się w temp.ok 80 stopni C,latwo paly
*poli(mmetakrylan metylu)-bezbarwny,twardy,przezroczysty,ma wygląd szkła,odporny na dzialanie światła
*politetrafluoroetylen(teflon)-bialy,bardzo odporny chemicznie i termicznie,ma duża wytrzymałość mechaniczną,można go stosować w temp.do 250 stopni C
*kauczuk syntetyczny-elastyczny,nierozpuszczalny w wodzie,ulega procesowi wulkanizacji,tworząc gume
Spalanie gliceryny
2C3(male ma byc3)H5(male ma byc5)(OH)3(male ma byc3)--->6C+*H2O
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:42:28+01:00
Zad4
2C₃H₅(OH)₃+7O₂ -> 6CO₂+8H₂O Jest to spalanie całkowite (żółty płomień)
2C₃H₅(OH)₃+O₂ -> 6C+8H₂O Jest to spalanie niecałkowite (płomień kopcący)

zad1
właściwości fizyczne metanolu i etanolu:bezbarwne,lżejsze od wody, łatwopalne,ciecze o charakterystycznym zapachu,dobrze rozpuszczają się w wodzie.
właściwości chemiczne:trujące,palne,mają odczyn obojętny
Zastosowanie Metanolu:
-służy jako rozpuszczalnik farb i lakierów oraz paliwo
-używa się go do produk. tworzyw sztucznych leków,barwników
-stosowany w przemyśle chemicznym
ZASTOSOWANIE ETANOLU:
- do wytwarzania artykułów przemysłowych
-w przemyśle kosmetycznym
-do produkcji aromatów do ciast
-w przemyśle farmaceutycznym
METODY OTRZYMYWANIA METANOLU
-z tlenku węgla(II) i wodoru
CO + 2H2 → CH3OH
-metanol można otrzymać działając NaOH lub KOH na fluorowcopochodne metanu np. CH3Cl, CH3Br, CH3I
CH3Cl + KOH › CH3OH + KCl
-destylacja drewna
CO + 2H2 › CH3OH
METODY OTRZYMYWANIA ETANOLU:
-fermentacja cukru
C6H12O6-----> C2H5OH + 2CO2
-W wyniku chlorowcopochodnej alkanu z wodą
CH3-CH2Cl +H2O ----->CH3-CH2OH + HCl
zad2
polimeryzacja to proces łączenia pojedyńczych cząsteczek w długie łańcuchy zwane polimerami
zad5
Wzór metanolu: CH3OH
Masa cząsteczkowa: 32 u
%C=(12 u/32 u)*100%=37,5%
%H=(4 u/32 u)*100%=12,5%
%O=(16 u/32 u)*100%=50%
4 4 4