Mam jutro sprawdzian. Bardzo proszę o rozwiązanie (jakby się dało to też wytłumaczenie) poniższych zadań:


1. NA spoczywające ciało o masie 2 kg zaczeła działaś stała siła wypadkowa o wartości 30N. W czasie pierwszych 10s ciało to przebędzie drogę:
A)15m B)75m C)150m D)750m

2. Obciążone sanki poruszają sie ruchem jednostajnym jeśli ciągniemy je dzialając poziomą siła o wartości 100N. Jeśli wartość tej siły zwiększymy do 200N sanki będą poruszać się z a=1m/s2. Masa sanek wraz z ladunkiem wynosi:
A) 50 B)100 C)150 D)200 kg

3) Przyspieszenie grawitacyjne na planecie, której zarówno promień jak i masa są 2 razy mniejse i promienia masy Ziemi jest:
a)takie samo jak na Ziemi
b)2 razy mniejsze niz na ziemi
c) 2 razy większe niż na Ziemi
d) 4 razy większe niż na Ziemi

4. SAtelita porusza się wokół pewnej planety z prędkością v po kołowej orbicie o promieniu R. Jeżeli G oznacza stała grawitacji to masa M tej planety jest równa:
a) M=Rv2/G
b)M=Rv2/(dwa razy G)
c) M=GR2/(dwa razy v)
d) M=GR2/v

5. Książyc porusza się po orbicie okołoziemskiej o promieniu r z szybkością (M=masa Ziemi m-masa Księżyca)
a) v=pierwiastek z (G razy Mm/r2)
b) v= pierwiastek z (G razy M/r)
c) v=pierwiastek z (G razy M/r2)
D) v=pierwiastek z (G razy Mm/r)

6.Ciało spada swobodnie z wysokości h. Stasunek Ep tego ciała do jego Ek w polowie wysokości h jest równa
a) 1
b)2
c)0,5
d) 4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:28:48+01:00
Zadanie 1. odp. d
S=at2:2
a=F:m
s=Ft2:2m
s=30 N * 100 s2 : 2*2 kg=750 m

Zadanie 2
odp. b
m=Fw:a
Fw=F2-Ft
F2=200 N
Ft= 100 N
m=(F2-Ft):a
m=(200 N-100 N):1 m/s2
m=100 N:1m/s2=100kg

Zadanie 3 odpowiedź c
mg=GMm:r2
g=GM:r2
mg2=G1/2Mm:(1/2r)2
g2=GM:2*1/4 r2
g2=2GM:r2
g2:g=2GM:r2/GM:r2 (/ - duża kreska ułamkowa)
g2:g=2
g2=2g

Zadanie 4 odpowiedź a
F=mv2:r
F=GMm:r2
mv2:r=GMm:r2
M=rv2/G

Zadanie 5 odpowiedź b
F=mv2:r
F=GMm/r2
mv2/r=GMm/r2
v2=GM/r
v=^GM/r (^- pierwiastek)

Zadanie 6 odpowiedz a
Podczas spadania ciala polowa energi potencjalnej zostala przeznaczona na energie kinetyczna .Tak więc gdy energia potencjalna w połowie wysokosci jest równa 1/2 E to energia kinetyczna tez jest rowna 1/2 E wiec ich stosunek wynosi 1
1 5 1