Odpowiedzi

2009-10-13T14:57:17+02:00
Powstały w wyniku procesu zakładania przez grec. polis nowych miast-państw od VIII do VI w. p.n.e. ; tworzone na obszarach zamorskich przez przedsiębiorczego przywódcę kierującego wyprawą, tzw. założyciela, stawały się replikami rodzimego miasta-założyciela na zamorskim terytorium ; k.g. zakładano przede wszystkim w celach handlowych oraz w poszukiwaniu urodzajnej ziemi ze względu na przeludnienie Grecji ; koloniści, mimo prowadzenia ożywionej wymiany handlowej z otaczającymi miasta-państwa ludami, zachowywali kulturową i polityczną odrębność pozostając częścią Hellady ; pierwsze kolonie założył Milet w I poł. VIII w. p.n.e. nad Morzem Czarnym (m.in. Sinope, Trapezunt) ; najbardziej zaangażowane w proces kolonizacji były oprócz Miletu: Fokaja, Korynt, Chalkis, Eretria, Megara ; największe k.g. znajdowały się: nad Morzem Czarnym
7 3 7
2009-10-13T15:06:15+02:00
Kolonia - w starożytnej Grecji kolonią nazywano osadę lub miasto zakładane przez jedną z polis greckich poza granicami Hellady. Kolonie utrzymywały ze swoimi macierzystymi polis zwanymi metropoliami więzi polityczne, religijne, gospodarcze, choć same tworzyły najczęściej odrębny organizm państwowy, często o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym. (np. Tarent - kolonia Sparty, Massalia - kolonia Fokidy).
W odróżnieniu od nowożytnych kolonii, kolonie greckie nie były zakładane dla zdobycia nowych rynków zbytu dla rodzimej wytwórczości, a głównie w celu zdobycia potrzebnych surowców i lokalnych produktów.
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T15:11:57+02:00
Ruch kolonizacyjny rozpoczął sie na początku wieku VIII p.n.e i osiągnął niebywałe rozmiary. Jego przyczyna był brak wolnej ziemi uprawnej, której większość zagarnęła arystokracja. Oblicza sie że na wybrzeżach Morza Śródziemnego i morza Czarnego powstało tyle miast ile przed kolonizacja znajdowało sie w obrębie świata greckiego. Sam tylko Milet miał ich podobno 90. całemu zaś aktowi kolonizacji nadano charakter prawny i religijny. Miasto założyciel(metropolia) wyposażało wędrowców w podstawowe narzędzia i produkty potrzebne na najtrudniejszy okres. Statek wiozący ich był również darem metropolii. Kolonistów prowadził oikistes czyli założyciel. Przed podjęciem decyzji zasięgano opinii wyroczni boga Apollona w Delfach. Kapłani tej świątyni nieformalnie pełnili funkcje koordynatora ruchu kolonizacyjnego. Założona kolonia była wierną kopia metropolii i przez długi czas pozostawała z nią w ścisłym kontakcie.
3 2 3