Koła pewnego roweru mają średnicę 50cm . Na trasie o długości 1 km każde z tych kół wykona:
A.mniej niż 10 pełnych obrotów
B.więcej niż 10, ale mniej niż 600 obrotów
C.więcej niż 600 , ale mniej niż 1200 obrotów
D.więcej niż 1200 obrotów

2

Odpowiedzi

2010-02-16T17:57:12+01:00
R=25cm
1km=100000cm
0=2πr
O=2•3,14•25=157
10000:157=636,9
odp C.więcej niż 600 , ale mniej niż 1200 obrotów
2010-02-16T17:58:17+01:00
Koła pewnego roweru mają średnicę 50cm . Na trasie o długości 1 km każde z tych kół wykona:
A.mniej niż 10 pełnych obrotów
B.więcej niż 10, ale mniej niż 600 obrotów
C.więcej niż 600 , ale mniej niż 1200 obrotów
D.więcej niż 1200 obrotów

Ob=2πr
Ob=2*π*25
Ob=50π
Ob=50*3,14=157km

100000:157=636,94

Wynika z tego że odp C