Obliczanie procentu danej liczby.

Oblicz (wynik zaokrąglij z dokładnością do 1 grosza):
a) 22% kwoty 375,40 zł.
b) 7% kwoty 16,50 zł.
c) 19,5% kwoty 12 537 zł
d) 2,3% kwoty 13 zł.
e) 0,7% kwoty 2 541 zł
f) 136% kwoty 12,15 zł
g) 110,5% kwoty 375 zł
h) 103,03% kwoty 250 tys. zł.

Znajdź:
a) liczbę o 10% mniejszą oraz liczbę o 10% większą od liczby 70
b) liczbę o 30% mniejszą oraz o 30% większą od liczby 150
c) liczbę o 4% mniejszą oraz liczbę o 4% większą od liczby 800


proszę o pomoc, wogóle tego nie rozumiem ;/;/

i jeśli byście mogli, to razem z obliczeniami, bardzo proszę.
I z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T19:04:17+01:00
1.
a)375,40*0,22=82,59zł
b)16,50*0,07=1,15zł
c)12 537*0,195=2444,715zł
d)13*0,023=0,30zł
e)2 541*0,007=17,79zł
f)12,15*1,36=16,52zł
g)375*1,105=414,37zł
h)250000*1,10303=257575zł

2.
a)70*0,1=7 70-7=63
70*0,1=7 70+7=77
b)150*0,3=45 150-45=105
150*0,3=45 150+45=195
c)800*0.04=32 800-32=768
800*0.04=32 800+32=832
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:16:50+01:00
A). 375,4 -100%
x - 22%

375,4*22%/100%= 82,59zł

b). 16,5- 100%
x - 7%
16,5*7/100= 1,16zł

c). 12537 - 100%
x - 19,5%
12537*19,5/100=2444,72zł

d). 13 - 100%
x - 2,3%
13*2,3/100= 0,3 zł

e). 2541 - 100%
x - 0.7%
2541*0,7/100%=17,79zł

f). 12,15 - 100%
x - 136%
12,15*136/100=16,52zł

g). 375 -100%
x - 110,5%
375*110,5/100=414,38zł

h). 250 000 - 100%
x- 103,03%
250000*103,03/100= 257575złzad2.

a). 70zł- 100%
x - 10%
70*10/100=7zł
mniejsza- 70-7= 63zł
większa- 70+7=77zł

b). 150zł-100%
x - 30%
150*30/100= 45zł
mniejsza- 150-45=105
większa- 150+45= 195zł

c). 800zł-100%
x - 4%
800*4/100= 32zł
mniejsza- 800-32= 768zł
większa- 800+32= 832zł
5 3 5