25kg cukierków zapakowano do 5 pudełek,po tyle samo kg do każdego ile kilo było w każdym pudełku? sprawdzenie: 25:5=5 5*5=25 W każdym pudełku było po 5kg.
Jakie rozwiązanie mogłoby mieć to zadanie gdyby nie było warunku że pakowano po tyle samo kilogramów cukierków do każdego pudełka?
Podaj dwa możliwe rozwiązania.

1

Odpowiedzi

2010-02-17T09:06:13+01:00
6+7+8+3+1=25
2+3+4+7+9= 25
2+3+4+2x8=25
4+5+6+2x5=25