Liczba π.
Zad.1
Podaj długości okręgów o promieniach:
1, 2, 1,4
Podaj długości okręgów o średnicach:
1, 5, 2/3
Podaj długości promieni kół o obwodach:
π, 2, 10π
Zad.2
Oblicz przybliżone długości okręgów o promieniach:
0,3cm, 10km
Oblicz przybliżone długości okręgów o średnicach:
0,4cm, 200m
Oblicz przybliżone długości promieni kół o obwodach:
628mm, 3,5cm
Z góry dzięki ;D

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T17:26:49+02:00
Zad.1
Podaj długości okręgów o promieniach:
1,=2π= ok 6,28
2, = 4π = ok 12,56
1,4 = 2,8π = ok 8,792
Podaj długości okręgów o średnicach:
1, =π=3,14
5,=5π=15,7
2/3 =2/3π= 2,09
Podaj długości promieni kół o obwodach:
π, =1,57
2,= 3,14
10π=15,7
Zad.2
Oblicz przybliżone długości okręgów o promieniach:
0,3cm= 0,6π= 1,884km
10km = 5π =15,7km
Oblicz przybliżone długości okręgów o średnicach:
0,4cm= 0,4π= 1,256cm
200m= 200π= 628m
Oblicz przybliżone długości promieni kół o obwodach:
628mm =100mm
3,5cm =0,557cm
wszystkie wyniki są przybliżone. = nie jest wstawiony matematycznie zastąp go => lub słowem to
6 1 6
2009-10-13T17:31:38+02:00
1. L=2πr
a. L= 2π (2*3,14)
b. L = 2*π*2 = 4π (4*3,14)
c. L=2*π*1,4 = 2,8π (2,8*3,14)
d.L = π*1
e.L = π*5
f.L = π*⅔
r= L/2π
g.r=π/2π (pi sie skraca, zostaje ½)
h.r=2/2π (2 sie skraca, zostaje 1/π)
i.r = 10π/2π = 5
2.
2*π*0,3 = 0,6*π (0,6 * 3,14)
2*π*10 = 20π (20 * 3,14)
0,4π (0,4*3,14)
200π (200*3,14)
r=628/2π = 314/π (314/3,14)
r=3,5/2π = 1,75/π (1,75/3,14)
mysle ze umiesz obslugiwac kalkulator bo nie wiem czy chcesz z podstawionym pi czy bez
2009-10-13T17:50:46+02:00
Zad.1
Podaj długości okręgów o promieniach:
r=1
r=2
r=1,4


długość okręgu - l
wzór na długość okręgu l=2πr

r=1
l=2*π*1
l=2π ≈2*3,14=6,28

r=2
l=2*π*2
l=4π ≈4*3,14=12,56

r=1,4
l=2*π *1,4
l=2,8π ≈2,8*3,14=8,79


d=1
r=1/2d
r=1/2*1
r=1/2
l=2*π*1/2
l=π ≈3,14

d=5
r=2,5
l=2*π*2,5
l=5π ≈5*3,14=15,7

d=⅔
r=1/3
l=2*π *1/3
l=2/3π ≈2/3*3,14=2,09


Podaj długości promieni kół o obwodach:
l=π
l=2πr
π=2πr/2π
r=π/2π

l=2
l=2πr
2=2πr/2π
r=π

l=10π
l=2πr
10π=2πr/2π
r=5


Zad.2
Oblicz przybliżone długości okręgów o promieniach:
r=0,3cm
l=2πr
l≈2*3,14*0,3
l≈1,88cm


r=10km
l=2πr
l≈2*3,14*10
l≈62,8km


Oblicz przybliżone długości okręgów o średnicach:
d=0,4cm r=0,2
l=2πr
l≈2*3,14*0,2
l≈1,26cm

d=200m r=100m
l=2πr
l≈2*3,14*100
l≈628m

Oblicz przybliżone długości promieni kół o obwodach:

l=628mm
l=2πr
628=2*3,14*r
628=6,28*r/6,28
r=100


l=3,5cm
l=2πr
3,5=2*3,14*r
3,5=6,28r/3,14
r=2


Proszę (;

4 4 4