Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:43:27+01:00
Zakładamy parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, akcje różnorodne o charakterze ekologicznym, recykling, uczymy dzieci by 'szanowały zieleń' :)... i wiele wiele innych

Dokładniej :
* parki narodowe (parki narodowe w Polsce),
* rezerwaty przyrody,
* parki krajobrazowe,
* obszary chronionego krajobrazu,
* obszary Natura 2000,
* pomniki przyrody,
* stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
* użytki ekologiczne,
* zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
* ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
7 3 7
2010-02-16T19:44:02+01:00
Tworzone są Narodowe Parki, tereny chronione przez Naturę 2000, zakaz zabijania niektórych gatunków zwierząt itp.

:)) proszę o naj :)
6 3 6
2010-02-16T21:46:15+01:00
Nie niszczy się roslin przede wszystkim nie można wycinać zbyt wielkiej ilości drzew( bo one produkują tlen), zakłada się różna rezerwaty, parki, zabrania się zabijania nie których gatunków zwierząt, aby nie wyginęły, a przede wszystkim nie jeździ się samochodem, bądź motorem do lasu ,gdyż widzielają się spaliny co niszczy środowisko.
3 2 3